Artă pentru popor? Plastica oficială românească între 1948-1965 - Muzeul Național de Artă al RomânieiExpoziția este dedicată realismului socialist și analizează traseul plasticii româneşti în perioada 1948–1965, punctând aspectele stilistice şi metamorfoza survenită la acest nivel.
Arta plastică realizată şi promovată în România comunistă a reprezentat pentru aparatul de stat o metodă eficientă, mai mult poate decât celelalte arte, de „alfabetizare” sau de „re-alfabetizare” a cetăţeanului. Întregul edificiu imagistic introdus de viziunea comunistă asupra artei se sprijinea pe un repertoriu tematic restrâns şi recurent, pe aşa-numitele „compoziţii tematice”, invariabil legate de istoria Partidului comunist român şi a celui sovietic, de realizările din producţia socialistă sau de istoria românilor. Totul pentru a susţine crezul socialismului. 
Curator: Monica Enache
design expozițional: skaarchitects.


No comments:

Post a Comment